ARABULUCULUK NEDİR?

Alternatif Arabulucu Çözümleri

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir "alternatif uyuşmazlık çözümü" yöntemidir. Aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlık olan kişilerin meseleyi bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bu süreçte, kişiler uzun mahkeme süreçleri, yüklü dava masrafları karşısında uyuşmazlıklarını daha pratik, daha ekonomik, çok daha hızlı ve kesin bir şekilde çözebilme imkanına sahip olurlar.

Arabuluculuk süreci içerisinde çözüme kavuşturulan uyuşmazlıklar, taraflar arasında mahkeme hükmü mahiyetinde olup, kesin hüküm teşkil etmektedir. Bu yönü ile kişilerin aralarındaki meseleleri mahkeme dışında güvenli, tarafsız ve özgürce tartışabildikleri ve daha serbest bir şekilde kendilerini ifade edebildikleri alternatif bir çözüm yolu olan arabuluculuk son zamanlarda oldukça tercih edilen bir çözüm yolu halini almıştır.

Türkiye'de arabuluculuk, 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile bir "alternatif uyuşmazlık çözümü" yolu olarak uygulanmaya başlamıştır. 6325 sayılı Kanunla yeni bir serbest meslek ihdas edilmiş ve arabuluculuk mesleğini icra edecek kişilere "arabulucu" unvanını kullanma yetkisi tanınmıştır. Zaman içinde kanunlarda yapılan değişikliklerle ülkemizde arabuluculuk müessesi, “zorunlu arabuluculuk” ve “ihtiyari arabuluculuk” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

ZORUNLU ARABULUCULUK:Türk Hukukuna göre; bazı uyuşmazlıklar için mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu vardır. Başka bir deyişle; bu uyuşmazlıklar tarafları, öncesinde arabulucuya başvurmadan Türk Mahkemeleri nezdinde dava açamamaktadırlar. Zorunlu olarak arabulucu başvurusuna tabi olduğu halde; arabulucuya başvurmadan dava açılmış olması halinde, dava, dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilir.

Türk Hukukuna göre; kişiler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklar, tüketici uyuşmazlıkları, işçi – işveren arasındaki alacak ve borçlara ait uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamında olup; arabuluculuk merkezimiz, zorunlu arabuluculuk kapsamındaki davalar yönünden konusunda uzman arabulucular eli ile gereken hukuki desteği sağlamaktadırlar.

İHTİYARİ ARABULUCULUK: Kanunen arabulucuya başvurusu zorunlu tutulmadığı halde; tarafların aralarındaki hukuki anlaşmazlıkları daha hızlı, daha pratik ve daha ekonomik bir şekilde çözmek istemeleri halinde arabulucuya başvurmayı tercih etmeleri mümkündür. Bu halde; dava açmak yerine arabulucuya başvurmayı tercih edecek olan taraflar, hem kendilerini serbestçe ifade edebilecekleri tarafsız bir müzakere ortamı imkanından faydalanacaklar hem de mahkeme önündeki stres ve uzun sürecek bekleme sürelerinden kurtulmuş olacaklardır.

Arabuluculuk süreci her iki tarafın eşit olarak temsil edildiği, serbestçe kendilerini ifade edebildikleri toplantılar halinde gerçekleşmekte olup, bu süreç içerisinde taraflar, toplantı saatini kendileri uzlaşarak belirleme imkanına da sahip olduklarından mahkeme sürecinde yaşanan duruşma günlerinde belli saatte ve belli yerde olma zorunluluğu sebebi ile yaşanacak zaman ve iş kaybı da söz konusu olmayacaktır.

NELER YAPIYORUZ?

Arabuluculuk Hizmetlerimiz

Gözlem Arabulucu Merkezi olarak; taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mümkün olan en kısa süre içerisinde adil bir şekilde sona ermesi için uzun yıllardır tecrübe sahibi olan uzman arabulucu kadromuzla aşağıda belirtilen arabulucu çözümleri çerçevesinde gereken desteği sağlamaktayız.

GÖZLEM HUKUK BÜROSU

Hukukunuzu deneyim ile yönetmek için buradayız.

Gözlem Hukuk Bürosu 2012 senesinde Av. Betül Aras Çakır ve Av. Zeynep Özlem Pekel öncülüğünde kurulmuştur. Zaman içerisinde genişleyen avukat ve personel kadrosu ile yıllardır müvekkillerin ihtiyaçlarına odaklı hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Bugün geniş bir çerçevede hukuk hizmeti veren Gözlem Hukuk Bürosu, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacı ile çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış departmanlara ayrılarak organize olmuştur. Gözlem Hukuk Bürosunun avukatları, herkesin hukuksal sorununu, mesleğin en yüksek standartlarına göre ele alarak, müvekkillerinin değişen hukuki ihtiyaçlarına en doğru ve en hızlı şekilde cevap vermeyi taahhüt ederler.

ARABULUCU TALEP FORMU

Bize Hemen Yazın !

Hukukun çeşitli alanlarında;  arabuluculuk hizmetlerimizden yararlanın.

CAPTCHA Resmi

Arabuluculuk hakkında merak ettiklerinizi sorun.